Мэдээлэл Холбооны Сүлжээ ХХК- Шилэн кабель

Манай компани нь Төв аймгийн Баянчандмань сумаас Сэлэнгэ аймгийн Баруунхараа сум чиглэлийн шилэн кабелийн сүлжээ байгуулах 90 километр ажлыг амжилттай хийж гүйцэтгэлээ.