СХД-ийн Жишиг нэгдсэн эмнэлэг

Азийн хөгжлийн банкны /АХБ/ санхүүжилтээр нийслэлийн Сонгинохайрхан дүүргийн 21 дүгээр хорооны нутаг дэвсгэрт Жишиг эмнэлэг баригдаж байгаа.

Бид тус эмнэлэгт холбоо дохиоллын систем, тоног төхөөрөмж нийлүүлсэн болно.