ЧИНГИС ХААН ОУНБ

Нисэх буудлын аюулгүй байдлын зорилго нь иргэний нисэхийн объектыг гэнэтийн түймэр, галаас урьдчилан сэргийлэх хамгаалахтай холбогдсон арга хэмжээг олон улсын чанар, стандартын тоног төхөөрөмж болох Галын дохиоллын системээр суурилуулах ажлын хүрээнд бид албан ёсны эрхтэй GST брэндийн тусгай тоног төхөөрөмжүүдийг суурилуулан, тогтмол үйлчилгээ үзүүлж байна.