Диспетчерийн үндэсний төв - Hipath4000 openstage xpert 6010P бичлэгийн төхөөрөмж суурилуулах төсөл

Эрчим хүчний “Диспетчерийн үндэсний төв” ХХК нь 1964 онд байгуулагдсан бөгөөд өнөөдрийг хүртэл харилцаа холбооны орчин үеийн технологийн шийдлийг нэвтрүүлсээр ирсэн. Энэ хүрээнд OpenScape Xpert нь диспетчерүүдийн найдвартай, олон шугамтай ярианы бичлэгийг төхөөрөмжтэй нэгтгэсэн экосистемийн шийдэл юм. Улмаар байгууллагын ажилчдын хариуцлагатай, үр ашигтай бүтээмжийг нэмэгдүүлж, үйл ажиллагааны өртөг, нарийн төвөгтэй байдлыг бууруулсан алхам юм.