Баянхайрхан трейд ХХК - Миллениум плаза төсөл

Баянхайрхан трейд ХХК-ийн Миллениум плаза төслийн галын дохиоллын систем, дотуур холбооны систем, компьютерын сүлжээ, хяналтын камер, зарлан мэдээлэх систем, орчуулгын систем, хурлын систем, зочид буудлын системүүдийг угсарч суурилуулан, хүлээлгэн өгсөн байна.