Наран Плэйс төв

Наран группийн Наран Плэйс худалдааны төв ба орон сууцны төслийн хяналтын камерын систем, галын дохиоллын систем, хотын телефон компьютерийн сүлжээ, зарлан мэдээлэх систем, домофон систем болон кабель монтажны ажлыг хийж гүйцэтгэсэн байна.