card
Image

Мэдээлэл Холбооны Сүлжээ ХХК- Шилэн кабель

Image

СХД-ийн Жишиг нэгдсэн эмнэлэг

Image

Дархан нэхий ХХК- Гранд Як зочид буудал

Image

ТАВАН НҮДЭН - Хяналтын камер, дотуур холбооны систем

Image

ЧИНГИС ХААН ОУНБ - Галын дохиоллын ухаалаг систем

Image

Диспетчерийн үндэсний төв - Hipath4000 openstage xpert 6010P бичлэгийн төхөөрөмж суурилуулах төсөл