Гэрээт засвар үйлчилгээ: НЬЮТЕЛЕКОМ ХХК
Гэрээт засвар үйлчилгээ

Нью Телеком ХХК нь үйлчлүүлэгч та бүхэндээ чанартай бүтээгдэхүүн, шуурхай үйлчилгээ, найрсаг харилцааг эрхэмлэн өөрийн хэрэглэгчидтэйгээ засвар үйлчилгээний гэрээ байгуулан ажилладаг.

Үйлчилгээний зорилго нь Захиалагчийн техникийн найдвартай үйл ажиллагааг хангах, хамтран ажиллах, техник туслалцаа үзүүлэхэд оршино.

Гэрээт үйлчилгээний давуу тал

·         Гэрээний нөхцөлийн дагуу тогтмол үзүүлэх үйлчилгээ

·         Дуудлагын дагуу түргэн шуурхай үйлчилгээ үзүүлэх

·         Мэргэшсэн техникийн үйлчилгээ

·         Алсын зайн үйлчилгээ (online)

·         Үнийн уян хатан нөхцөл

Онцлох бүтээгдэхүүн