Сургалт: НЬЮТЕЛЕКОМ ХХК
Сургалт

Нью Телеком ХХК нь тухайн байгууллагад суурилуулсан тоног төхөөрөмжүүдийн мэдээ мэдээлэл, ашиглалт ба үйлчилгээ, аюулгүй ажиллагааны сургалтыг суурилалтын явцад болон дараа зохион байгуулдаг.

·         Хэрэглэгчийн хүсэлтээр танхимын ба алсын зайн сургалтыг зохион байгуулна.

Онцлох бүтээгдэхүүн