Хүчилтөрөгчийн системийн шийдэл: НЬЮТЕЛЕКОМ ХХК
Хүчилтөрөгчийн системийн шийдэл
ШийдэлБусад системийн шийдэлХүчилтөрөгчийн системийн шийдэл
Хүчилтөрөгчийн систем
1. Эмнэлэгийн  Зориулалттай Хий Цуглуулах Систем
2. Шингэн Хүчилтөрөгчийн Хий Цуглуулах Систем
3. Эмнэлэгийн Агаар Шахагч Систем
4. Medical Vacuum Pump system – Эмнэлэгийн, Вакуум Сорогч Систем
5. Liquid Oxygen Storage Tank – Шингэн Хүчилтөрөгчийг Хадгалах Танк
Шингэн Хүчилтөрөгчийн Хий Цуглуулах Систем
Энэ систем нь нам температурт хийн хуваарилагдсан даралтанд шингэрсэн хүчилтөрөгчийн хийн нам хэмийн шингэнийг ууршуулах зориулалттай бөгөөд хүчилтөрөгчийн ууршсан урсгалыг хийн хэрэгцээтэй хэсэгт нийлүүлнэ. Өндөр хэмийн аргаар вакумжуулсан целиндрийн дүүрэх хэмжээ нь 160 л ба 25 хийн целиндрүүдтэй тэнцүү бөгөөд энэ нь удаан хугацаанд аюулгүй нийлүүлэх давуу талтай болон их хэмжээний талбай шаардлаггүй.
Техникийн үзүүлэлт
Хагас автомат асааж унтраах/дэмжлэг туслалцаагүйгээр зогсох
Эмнэлгийн Агаар Шахагч Систем
Энэ систем нь компрессорын тусламжтайгаар агаар хуурайшуулагч шүүлтүүрээр дамжиж чийггүй,тоосгүй,бактергүй ариутгасан цэвэр агаарыг  үүсгэх зориулалттай юм. Үүнийг хиймэл амьсгал хийх, хүчилтөрөгчийн нягтралыг зохицуулах, мэс заслын хагалгаанд ашиглагдах тоног төхөөрөмжийн гадны биетийг зайлуулах мөн шүдний мэс заслын хийн өрмийг хэрэглэхэд ашиглагддаг. Энэ систем нь онцгой нөхцөлд хүчилтөрөгчийг удаан хугацаагаар цэвэр эмчилгээний агаар хүчилтөрөгчийг шууд төв төхөөрөмжийн өрөөнөөс өгдөг.
Онцлог чанар:
Үйл ажиллагааны явцад дуу чимээ болон чичэргээ багатай нарийн нандин технологтой.
Холхивчны нарийн тохируулгатай
Засварын зардал багатай
Энгийн бөгөөд нарийн хийцтэй констукц /байгууламж/
Хөргөлтийн  өндөр хүчин чадалтай
Эмнэлгийн, Вакуум Сорогч Систем
Энэ систем нь өвчтөний биед байгаа гадны биетийг вакуум даралтаар салгах ба вакуум даралт нь ойролцоогоор 0~740mmHg байх бөгөөд энэ нь агаарын шугамтай хоолойгоор холбогдоно. Нэг зэрэг их хэмжээгээр хэрэглэхэд duplex систем /хоёр үйлдэлт систем/ нэгэн зэрэг ажилладаг ба хугацаа тохируулагч нь ихэнхдээ даралт хэвийн хэмжээнд очих хугацааг багасгадаг.
Онцлог чанар:
Хийн уур болон чийгийн багтаамжийг багасгахад тохиромжтой
Нам даралтанд хамгийн сайн бүтээмжтэй удирдах
Чанарын үзүүлэлт  өндөр
Ямар нэгэн дуу чимээгүй төвөггүй  ажиллана
Чичэргээ байхгүй
Бүтэц
2 - вакуум сорогч
1 - хүлээн авагч танк
1 - тусгаарлагч танк
1 – автомат ус ханган нийлүүлэлт/ ус шавхрах систем
1 – Хяналтын дэлгэц
1 – W/ стандарт  дагалдах хэрэгслэлүүд

Шингэн Хүчилтөрөгчийг Хадгалах Танк
Хүчилтөрөгч хадгалах танк нь нягтшил сайтай бүрэн тусгаарладсан бөгөөд шингэн хүчилтөрөгчийг хэмнэж  хадгалах хэлбэрээр хийгдсэн.
Онцлог чанар
Эмнэлгийн Хий Хуваарилах Систем
Эмнэлгийн хий түгээх систем нь төв нийлүүлэх системд даралтгүй болгосон эмнэлгийн агаар, эмнэлгийн вакуумыг эмнэлгийн жигүүр тус бүрд найдвартай бөгөөд тохиромжтойгоор төв нийлүүлэх хоолойгоор төхөөрөмжийн өрөөндсуурилагдсан нөөцийг дамжуулдаг. Өвчтөнүүд нь ямарч нөхцөлд эмнэлгийн тоног төхөөрөмж  мөн  эмнэлгийн хийгээр байнга хангагдана.Энэ нь эмнэлгийн хамгийн чухал тоног төхөөрөмжийн нэг  бөгөөд өвчтөний амь насанд аюул тулгарсан үед эмнэлгийн хийн систем нь байнга найдвартай байхаас гадна ямарч бөглөрөлгүй,  мөн сайн чанарын эмнэлгийн нөхцөлд хадгалах зориулалттай.

Ерөнхийдөө: Эмнэлгийн хийн тоног төхөөрөмж нь нийлүүлэх төхөөрөмж, ерөнхий болон туслах хоолойноос бүрддэг. Энэ хоолой нь L ба K төрлийн зэс хоолойноос бүрддэг.
                                         Тоног төхөөрөмжийн дотоод бүтэц систем


Онцлох бүтээгдэхүүн