Цаг бүртгэл болон аксесс контрол системийн шийдэл: НЬЮТЕЛЕКОМ ХХК
Цаг бүртгэл болон аксесс контрол системийн шийдэл
ШийдэлХяналт бүртгэлийн системийн шийдэлЦаг бүртгэл болон аксесс контрол системийн шийдэл
Цаг бүртгэл болон аксесс контрол системийн шийдэл

ЦАГ БҮРТГЭЛ БОЛОН АКСЕСС КОНТРОЛ

Цаг бүртгэл болон аксесс контрол систем нь:

• Хурууны хээ
• Нууц дугаар
• Карт
• Нүүр царайгаар таних, уншиж мэдрэх боломжтой.
Ашиглаж буй технологи:
• BioNANO ололтыг үндэслэн хийгдсэн хамгийн сүүлийн
дэвшилтэт технологи
Хэрэглэгч:
• Нэг болон олон салбартай байгууллага ААН
   

 
 
Онцлох бүтээгдэхүүн