Радио станцын шийдэл: НЬЮТЕЛЕКОМ ХХК
Радио станцын шийдэл
ШийдэлХарилцаа холбооны системийн шийдэлРадио станцын шийдэл
Радио станцын шийдэл

  Радио станц
Радио станц гэдэг нь тодорхой тохируулж өгсөн давтамжийг ашиглан өөр хоорондоо тодорхой зайнд харилцан холбогддог холбооны хэрэгсэл юм.
Радио станц нь шуурхай удирдлагын ба хэрэглээний систем гэж 2 хуваагддаг.
Хэрэглээний систем гэдэг нь тоон ба аналоги гэсэн 2 төрөлтэй байна.
Аналоги нь 1 долгион дээр тохируулж хоорондоо ярина.
Тоон гэдэг нь радио долгионы спектор нарийсч цэвэр дуу явагдана.
•    Гар станц
•    Суурин станц- хөдөлгөөнгүй антеннтай
•    Машины станц - хөдөлгөөнт антеннтай
•    Дахин дамжуулах станц- холын зайнаас станцууд чөлөөтэй холбогдох боломжтой.
 
                                                                     

             
Онцлох бүтээгдэхүүн