Зарлан мэдээлэх системийн шийдэл: НЬЮТЕЛЕКОМ ХХК
Зарлан мэдээлэх системийн шийдэл
ШийдэлАюулгүй байдлын системийн шийдэлЗарлан мэдээлэх системийн шийдэл
Зарлан мэдээлэх системийн шийдэл
ЗАРЛАН МЭДЭЭЛЭХ СИСТЕМ
Зарлан мэдээллийн систем нь барилга обьект, талбай, бүхий л орчинд нэг болон түүнээс дээш цэгээс зарлал явуулах боломжтой чанга яригчын систем юм. Томоохон дэлгүүр ба зочид буудал, үйлдвэр үйлчилгээний газруудад илүү хэрэгцээтэй. 
Манай компани нь зарлан мэдээлэх системийг захиалагчийн хэрэгцээ шаардлагад нийцүүлэн нийлүүлж суурилуулж байна.


Зарлан мэдээлэх системийн зарим онцлох боломжууд:
-    Давхар бүрээр болон хэсэг тус бүрээр бүсчилэн хуваах
-    MP3/CD/VCD/DVD тоглуулагч, Флаш дискнээс хөгжим дуу                   
     нэвтрүүлэх
-    ФМ хүлээн авагчтай холбох
-    ПС-д холбох
-    Мэдээ мэдээллийг нийтэд болон бүс тус бүрээр мэдээлэх
-    Олон цэгээс зарлал явуулах
-    Утсаар дамжуулан зарлал явуулах
-    Галын дохиололын системтэй холбон автомат анхааруулгын                  
     дохиолол өгөх
-    Утасгүй холболтоор зохион байгуулах боломж
-    Хаягчилсан хэлбэрээр зохион байгуулах боломж
Бүсчилсэн зарлан мэдээлэх системийн диаграм Хаягчилсан зарлан мэдээлэх системийн диаграм


Онцлох бүтээгдэхүүн