Хулгайн дохиоллын системийн шийдэл: НЬЮТЕЛЕКОМ ХХК
Хулгайн дохиоллын системийн шийдэл
ШийдэлАюулгүй байдлын системийн шийдэлХулгайн дохиоллын системийн шийдэл
Хулгайн дохиоллын системийн шийдэлBOSCH, PARADOX брэндийн дохиоллын системийг суурилуулсанаар интернетээр дамжуулан хяналтыг удирдах боломжийг танд олгодог.

Нэгдсэн удирлагын программ

     • Салбаруудыг интернэтээр
     • Àналог  болон  GSM сүлжээгээр

Үндсэн  төхөөрөмж
     • Хаалга ба  цонхны  чичиргээ  мэдрэгч
     • RIP хөдөлгөөн мэдрэгч
     • Дуут дохио  өгөгч

Хэрэглэгч:
     • Албан байгууллага
     • Орон сууц
     • Үйлдвэр үйлчилгээний газар

    

Онцлох бүтээгдэхүүн