ГЭРЭЭТ ЗАСВАР ҮЙЛЧИЛГЭЭ

Бид харилцагч та бүхэндээ чанартай бүтээгдэхүүн, шуурхай үйлчилгээ, найрсаг харилцааг эрхэмлэн өөрийн хэрэглэгчидтэйгээ засвар үйлчилгээний гэрээ байгуулан ажилладаг.

Үйлчилгээний зорилго нь захиалагчийн төхөөрөмжийн найдвартай үйл ажиллагааг хангах, техникийн туслалцаа үзүүлэхэд оршино.

Гэрээт үйлчилгээний давуу тал

·         Гэрээний нөхцөлийн дагуу тогтмол үзүүлэх үйлчилгээ

·         Дуудлагын дагуу түргэн шуурхай үйлчилгээ үзүүлэх

·         Мэргэшсэн техникийн үйлчилгээ

·         Алсын зайн үйлчилгээ (online)

·         Үнийн уян хатан нөхцөл

Захиалах
 
 

ДУУДЛАГЫН ҮЙЛЧИЛГЭЭ

Дуудлагын үйлчилгээ нь үйлчлүүлэгчийн дуудлагаар очиж үзүүлэх засвар үйлчилгээ юм.

Энэхүү үйлчилгээний давуу тал

·         - Мэргэшсэн техникийн үйлчилгээ

·          -   Дуудлагын  дагуу түргэн шуурхай үйлчилгээ үзүүлэх

Жич: Нью Телекомоос бүтээгдэхүүн үйлчилгээ авсан ба баталгаат хугацаа дуусч үйлчилгээний гэрээ хийгээгүй хэрэглэгчдэд хамаарна.

Захиалах

СУРГАЛТ

Бид тухайн байгууллагад суурилуулсан тоног төхөөрөмжүүдийн мэдээ мэдээлэл, ашиглалт ба үйлчилгээ, аюулгүй ажиллагааны сургалтыг суурилалтын явцад болон дараа зохион байгуулдаг.

·         Хэрэглэгчийн хүсэлтээр танхимын ба алсын зайн сургалтыг зохион байгуулна.

Захиалах