ГАЛЫН ДОХИОЛЛЫН СИСТЕМ

     Нью Телеком компани нь 2005 оноос хойш орон сууц, оффис, зочид буудал, эмнэлэг, үйлчилгээ, сургууль цэцэрлэг, спортын цогцолбор, агуулах зэрэг бүх төрлийн барилга байгууламж болон үйлдвэрлэлийн хэсгүүдэд зориулагдсан галын дохиоллын систем мөн гал унтраах автомат системийн нийлүүлэлт суурилуулалтын ажлыг хийж гүйцэтгэж байна.

    Бид чанар үзүүлэлтээрээ дэлхийн тэргүүлэх технологи болох АНУ-ын UTC корпорацийн галын дохиоллын тоног төхөөрөмж үйлдвэрлэдэг GST компанитай албан ёсны эрхтэйгээр хамтран ажиллаж, барилга, объектын онцлог, шаардлагад тохирсон шийдлийг тусгайлан боловсруулж бусад дотоод системүүдтэй хоршуулж, интегралчлах замаар дэвшилтэт шийдлийг хүргэж байна.

Системийн үндсэн төхөөрөмж:

 • Мэдрэгч (Утаа, дулаан, туяа, дөл, хий мөн тусгай зориулалтын мэдрэгчүүд)
 • Мэдээлэгч (Гар мэдээлэгч, аюулын дохио өгөгч, оролт гаралтын модуль)
 • Удирдлагын самбар (Галын үндсэн панель)
 • Бусад (Батарей, галын тусгай зориулалтын кабель програм хангамж) гэсэн үндсэн хэсгүүд багтана

Системийн давуу тал:

 • Галыг цаг алдалгүй илрүүлэх (Болзошгүй эрсдлээс урьдчилан сэргийлэх, амь насаа, эд хөрөнгө хамгаалах)
 • Шуурхай арга хэмжээ авах (Гал, утаа тархалтыг хязгаарлах)
 • Ашиглалтын өртөг багатай
 • Энгийн тохиргоотой тул ашиглахад хялбар
 • Хяналтын төвүүдээс ирэх бүх төрлийн мэдээг харуулна (Гал, алдаа, идэвхтэй/идэвхгүй төлөв)
 • Бусад системүүдтэй холбогдох
  • Гал унтраах систем
  • Агааржуулалт, хөргөлтийн систем
  • Зарлан мэдээлэх систем
  • Цахилгаан шат
  • Цахилгааны самбарууд
  • Утаа сорох сэнс
  • Автомат орц гарц, хаалга гэх мэт төхөөрөмжүүтэй холбогдоно

Тоног төхөөрөмжийн танилцуулга

Давуу тал

Давуу тал 1

Дэлгэрэнгүй тайлбар Дэлгэрэнгүй тайлбар Дэлгэрэнгүй тайлбар Дэлгэрэнгүй тайлбар Дэлгэрэнгүй тайлбар

Дэлгэрэнгүй тайлбар

Дэлгэрэнгүй тайлбар Дэлгэрэнгүй тайлбар Дэлгэрэнгүй тайлбар Дэлгэрэнгүй тайлбар

Тайлбар 3

Дэлгэрэнгүй тайлбар Дэлгэрэнгүй тайлбар Дэлгэрэнгүй тайлбар Дэлгэрэнгүй тайлбар Дэлгэрэнгүй тайлбар Дэлгэрэнгүй тайлбар