Image

ТАВАН НҮДЭН - Хяналтын камер, дотуур холбооны систем

Image

ЧИНГИС ХААН ОУНБ - Галын дохиоллын ухаалаг систем

Image

Диспетчерийн үндэсний төв - Hipath4000 openstage xpert 6010P бичлэгийн төхөөрөмж суурилуулах төсөл