Олон нийтийг хамарсан мэдээлэл хүргэх, хөгжим болон урьдчилан бэлтгэсэн аудио зар сурталчилгаа хүргэх, дуут дохио өгөх зэргийг тодорхой цагийн хуваарийн дагуу цацах мөн гамшиг, онцгой байдлын үед мэдээллийг цаг алдалгүй хүргэх зорилгоор гал болон аюулгүйн системтэй интеграц хийх боломжтой.

Бид Ази номхон далайн орнууд дундаа тус системээр тэргүүлэгч DSPPA компанийн зарлан мэдээлэх системийг албан байгууллага, үйлчилгээний газар, дэлгүүр зочид буудлын дотор орчин, гадна задгай талбайд эрс тэс уур амьсгалтай нөхцөлд суурилуулах түүнд тохирсон олон түвшиний бүсүүдэд хуваах боломжтой бөгөөд тус бүр нь FM радио, CD, DVD, FLASH дискнээс дуу тоглуулах, чанга яригч, өсгөгч холбох зэрэг ухаалаг шийдлийг үзүүлж байна.

Системийн давуу тал:

  • Удирдлагын төхөөрөмж (байрлуулсан чанга яригчийг нэгдсэн эсвэл бүсчилсэн байдлаар удирдах)
  • Автомат эсвэл төрөлжсөн мэдээлэл цацах, зарлан дуудах, арын хөгжмийг нам, дунд чанга дуугаргах, онцгой үеийн дуут дохио өгөх
  • Зарлан мэдээлэх системийг бүхэлд нь хяналтын камер, галын дохиолол, дотуур холбооны системтэй хоршуулан ажиллуулснаар хяналтын өрөөнөөс нэгдсэн сүлжээгээр дамжуулан төвлөрсөн хяналтыг илүү үр ашигтайгаар гүйцэтгэх боломжтой

Тоног төхөөрөмжийн танилцуулга

Давуу тал

Давуу тал 1

Дэлгэрэнгүй тайлбар Дэлгэрэнгүй тайлбар Дэлгэрэнгүй тайлбар Дэлгэрэнгүй тайлбар Дэлгэрэнгүй тайлбар

Дэлгэрэнгүй тайлбар

Дэлгэрэнгүй тайлбар Дэлгэрэнгүй тайлбар Дэлгэрэнгүй тайлбар Дэлгэрэнгүй тайлбар

Тайлбар 3

Дэлгэрэнгүй тайлбар Дэлгэрэнгүй тайлбар Дэлгэрэнгүй тайлбар Дэлгэрэнгүй тайлбар Дэлгэрэнгүй тайлбар Дэлгэрэнгүй тайлбар